Kreatynina – PTS Panels Creatinine Test Strips

Kreatynina - PTS Panels Creatinine Test Strips

Specyfikacja produktu:

Zakres pomiarów:

  • kreatynina: 0.2-10 mg/dL (17.7-885 µmol/L)
  • próbka krwi: 20 µL (z palca lub żyły pacjenta)

Działają z analizatorami CardioChek PA i CardioChek Plus.