CardioChek HRA

CardioChek HRA pomaga usprawnić komunikację z uczestnikami badań przesiewowych

Oprogramowanie CardioChek HRA (Ocena ryzyka zdrowia) rejestruje dane biometryczne z analizatora CardioChek, tworząc spersonalizowane raporty informacyjne, przyjazne dla odbiorcy. Baza danych wyników pozwala na tworzenie raportów zbiorczych.

Idealny podczas targów i pokazów zdrowia

  • Łatwa instalacja
  • Automatyczne przesyłanie wyników do HRA, co minimalizuje błędy w zapisie
  • Gromadzi adresy mailowe uczestników
  • Tworzy spersonalizowane pod firmę, kolorowe i profesjonalne wyniki dla uczestników
  • Łatwe do odczytu wyniki zapewniają uczestnikom natychmiastową możliwość konsultacji w zakresie opieki zdrowotnej.

Cardiochek HRA jest ważnym narzędziem informacyjnym dla uczestników

  • Zapisuje wyniki glukozy, lipidów, ciśnienia krwi i wskaźnika BMI użytkownika na jednej stronie
  • Pomaga użytkownikom zrozumieć jak ich wyniki porównać z ogólno-przyjętymi normami
  • Zapewnia biometryczne definicje
  • Szacuje wiek serca użytkownika w oparciu o Badania Framingham Heart, które tworzą podstawy do rozmowy pomiędzy lekarzami a uczestnikami.

Czym jest „Wiek Serca”?

W oparciu o Badania Framingham Heart, oprogramowanie HRA pozwala oszacować indywidualne ryzyko choroby sercowo-naczyniowej poprzez ocenę wieku serca. Czynnikami ryzyka są płeć, wiek, poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, ciśnienie krwi, palenie papierosów czy cukrzyca i to one determinują wiek serca. Pożądany wynik badania to uzyskanie wyniku wieku serca młodszego niż wiek biologiczny pacjenta.

Raporty dla lekarzy

Raporty mogą być generowane zbiorczo dla całej grupy badanych, a także jako pojedyncze wyniki badań pacjentów. Oprogramowanie umożliwia zapis danych w różnych formatach.