Panel lipidowy – PTS Panels Lipid Panel Test Strips

Panel lipidowy – PTS Panels Lipid Panel Test Strips

Pozwala za pomocą jednego testu dokonać pomiaru ilościowego trzech parametrów: cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL i trójglicerydów. Uzyskane wyniki umożliwiają dodatkowo obliczenie cholesterolu LDL i stosunku cholesterolu całkowitego do HDL.

Specyfikacja produktu:

Zakres pomiarów:

  • cholesterol całkowity (TC): 100-400mg/dl lub 2,59-10,36mmol/l
  • cholesterol HDL: 15-100mg/dl lub 0,39-2,59mmol/l
  • trójglicerydy (TG): 50-500mg/dl lub 0,56-5,65mmol/l
  • cholesterol LDL 50-200mg/dl lub 1,30-5,18mmol/l
  • próbka krwi: 40 µL (z palca lub żyły pacjenta)

Działają z analizatorami CardioChek PA i CardioChek Plus.Plus.