Porównanie analizatorów CardioChek

Rozmiar próbki krwi do pomiaru

Pojedynczy parametr

15µl

15µl

15µl

Kreatynina- PTS Panels Creatinine Test Strips

20µl

20µl

Panel diabetologiczny - PTS Panels CHOL+GLU Test Strips

30µl

30µl

Panel lipidowy - PTS Panels Lipid Panel Test Strips

40µl

40µl

Panel eGLU

x

1.1µL

Rodzaj próbki

Krew kapilarna oraz krew żylna z dodatkiem EDTA lub heparyny

Możliwość wyboru jednostki przed badaniem mg/dL lub mmol/L

Czas pomiaru

Cholesterol całkowity - PTS Panels Cholesterol Test Strips

120 sek.

120 sek.

120 sek.

Cholesterol HDL - PTS Panels Cholesterol HDL

120 sek.

120 sek.

120 sek.

Trójglicerydy - PTS Panels Triglycerides Test Strips

60 sek.

60 sek.

60 sek.

Glukoza - PTS Panels Glucose Test Strips

60 sek.

60 sek.

60 sek.

Kreatynina - PTS Panels Creatinine Test Strips

8 min.

8 min.

Panel diabetologiczny - PTS Panels CHOL+GLU Test Strips

120 sek.

120 sek.

Panel lipidowy - PTS Panels Lipid Panel Test Strips

120 sek.

120 sek.

Panel naczyniowy - PTS Panels CHOL+HDL Test Strips

120 sek.

120 sek.

Glukoza eGLU - PTS Panels eGLU Test Strips

60 sek.

Pamięć

30 ostatnich badań dla każdego parametru oraz 10 wyników kontroli jakości

30 ostatnich badań dla każdego rodzaju paska oraz 10 wyników kontroli jakości

50 ostatnich badań dla każdego rodzaju paska oraz 10 wyników kontroli jakości

Kalibracja

automatyczna

automatyczna

automatyczna

Kontrola Jakości za pomocą: Wieloparametrowego płynu kontrolnego oraz płynu kontrolnego HDL

Kontrola Jakości za pomocą: Systemu ChekMate

Komunikacja z PC przez USB, Bluetooth

Komunikacja z PC przez WIFI

Drukowanie wyników na CardioChek Printer III lub przez PC

Oprogramowanie do komputera CardioChek® LINK- oprogramowanie do analizy wyników badań CardioChek® HRA- oprogramowanie do wyliczania wieku serca

Temperatura otoczenia w środowisku pracy analizatora

20-27°C

20-27°C

20-27°C

Wilgotność środowiska pracy analizatora

20-80%

20-80%

20-80%

Możliwość pomiaru

Cholesterol całkowity - PTS Panels Cholesterol Test Strips

Cholesterol HDL - PTS Panels Cholesterol HDL

Cholesterol LDL (wyliczony)

Trójglicerydy - PTS Panels Triglycerides Test Strips

Glukoza - PTS Panels Glucose Test Strips

Kreatynina - PTS Panels Creatinine Test Strips

Panel diabetologiczny - PTS Panels CHOL+GLU Test Strips

Panel lipidowy - PTS Panels Lipid Panel Test Strips

Panel kardiologiczny - PTS Panels CHOL+HDL+GLU Test Strips

Panel naczyniowy - PTS Panels CHOL+HDL Test Strips

Glukoza eGLU - PTS Panels eGLU Test Strips

Zakres pomiaru

Cholesterol całkowity - PTS Panels Cholesterol Test Strips 100 - 400 mg/dL (2,59 – 10,36 mmol/L)

Cholesterol HDL - PTS Panels Cholesterol HDL 20-120 mg/dL (0.52-3.11 mmol/L)

Trójglicerydy - PTS Panels Triglycerides Test Strips 50 - 500 mg/dL (0,56 – 5,65 mmol/L )

Glukoza - PTS Panels Glucose Test Strips 20-600 mg/dL (1.11-33.3 mmol/L)

Kreatynina - PTS Panels Creatinine Test Strips 0,2 - 10 mg/dlL 17.7-885 µmol/L

Glukoza eGLU - PTS Panels eGLU Test Strips 40-600 mg/dL (2.22-33.3 mmol/L)

Nazwa

CardioChek

CardioChek PA

CardioChek PLUS

Rozmiar próbki krwi do pomiaru

Pojedynczy parametr

15µl

15µl

15µl

Kreatynina- PTS Panels Creatinine Test Strips

20µl

20µl

Panel diabetologiczny - PTS Panels CHOL+GLU Test Strips

30µl

30µl

Panel lipidowy - PTS Panels Lipid Panel Test Strips

40µl

40µl

Panel eGLU

1.1µL

Rodzaj próbki

Krew kapilarna oraz krew żylna z dodatkiem EDTA lub heparyny

check
check
check

Możliwość wyboru jednostki przed badaniem mg/dL lub mmol/L

check
check
check

Czas pomiaru

Cholesterol całkowity - PTS Panels Cholesterol Test Strips

120 sek.

120 sek.

120 sek.

Cholesterol HDL - PTS Panels Cholesterol HDL

120 sek.

120 sek.

120 sek.

Trójglicerydy - PTS Panels Triglycerides Test Strips

60 sek.

60 sek.

60 sek.

Glukoza - PTS Panels Glucose Test Strips

60 sek.

60 sek.

60 sek.

Kreatynina - PTS Panels Creatinine Test Strips

8 min.

8 min.

Panel diabetologiczny - PTS Panels CHOL+GLU Test Strips

120 sek.

120 sek.

Panel lipidowy - PTS Panels Lipid Panel Test Strips

120 sek.

120 sek.

Panel kardiologiczny - PTS Panels CHOL+HDL+GLU Test Strips

120 sek.

120 sek.

Panel naczyniowy - PTS Panels CHOL+HDL Test Strips

120 sek.

120 sek.

Glukoza eGLU - PTS Panels eGLU Test Strips

60 sek.

Pamięć

30 ostatnich badań dla każdego parametru oraz 10 wyników kontroli jakości

30 ostatnich badań dla każdego rodzaju paska oraz 10 wyników kontroli jakości

50 ostatnich badań dla każdego rodzaju paska oraz 10 wyników kontroli jakości

Kalibracja

automatyczna

automatyczna

automatyczna

Kontrola Jakości za pomocą: Wieloparametrowego płynu kontrolnego oraz płynu kontrolnego HDL

check
check
check

Kontrola Jakości za pomocą: Systemu ChekMate

check
check

Komunikacja z PC przez USB, Bluetooth

check
check

Komunikacja z PC przez WIFI

check

Drukowanie wyników na CardioChek Printer III lub przez PC

check
check

Oprogramowanie do komputera CardioChek® LINK- oprogramowanie do analizy wyników badań CardioChek® HRA- oprogramowanie do wyliczania wieku serca

check
check

Temperatura otoczenia w środowisku pracy analizatora

20-27°C

20-27°C

20-27°C

Wilgotność środowiska pracy analizatora

20-80%

20-80%

20-80%

Możliwość pomiaru

Cholesterol całkowity - PTS Panels Cholesterol Test Strips

check
check
check

Cholesterol HDL - PTS Panels Cholesterol HDL

check
check
check

Cholesterol LDL (wyliczony)

check
check
check

Trójglicerydy - PTS Panels Triglycerides Test Strips

check
check
check

Glukoza - PTS Panels Glucose Test Strips

check
check
check

Kreatynina - PTS Panels Creatinine Test Strips

check
check

Panel lipidowy - PTS Panels Lipid Panel Test Strips

check
check

Panel diabetologiczny - PTS Panels CHOL+GLU Test Strips

check
check

Panel kardiologiczny - PTS Panels CHOL+HDL+GLU Test Strips

check
check

Panel naczyniowy - PTS Panels CHOL+HDL Test Strips

check
check

Glukoza eGLU - PTS Panels eGLU Test Strips

check

Zakres pomiaru

Cholesterol całkowity - PTS Panels Cholesterol Test Strips 100 - 400 mg/dL (2,59 – 10,36 mmol/L)

check
check
check

Cholesterol HDL - PTS Panels Cholesterol HDL 20-120 mg/dL (0.52-3.11 mmol/L)

check
check
check

Trójglicerydy - PTS Panels Triglycerides Test Strips 50 - 500 mg/dL (0,56 – 5,65 mmol/L )

check
check
check

Glukoza - PTS Panels Glucose Test Strips 20-600 mg/dL (1.11-33.3 mmol/L)

check
check
check

Kreatynina - PTS Panels Creatinine Test Strips 0,2 - 10 mg/dlL 17.7-885 µmol/L

check
check

Glukoza eGLU - PTS Panels eGLU Test Strips 40-600 mg/dL (2.22-33.3 mmol/L)

check