eGLU – PTS Panels eGLU Test Strips

eGLU – PTS Panels eGLU Test Strips

Specyfikacja produktu:

Zakres pomiarów:

  • glukoza: 40-600 mg/dL (2.22-33.3 mmol/L)
  • próbka krwi: 1.1 µL (z palca pacjenta)

Działają wyłącznie z analizatorem CardioChek Plus.