Kapilary

Kapilary

Pipety umożliwiające automatyczny pobór krwi z palca pacjenta. Do ich głównych zalet należą:

  • jednoczęściowa budowa (nie wymagają montażu),
  • gruszka do dozowania zawartości, zapewniająca stałą wydajność,
  • plastikowa obudowa zwiększająca wytrzymałość,
  • szklana szyjka.

Pipety 15 µl

Pipety pozwalające na pobór próbki krwi o objętości 15 µl. Wykorzystywane do badania wskaźnika INR, cholestorlu całkowitego, HDL, LDL, trójglicerydów, głukozy, ketonów.

Pipety 20 µl

Pipety pozwalające na pobór próbki krwi o objętości 20 µl. Służą do badania kreatyniny i  wskaźnika krzepliwości INR.

Pipety 30 µl

Pipety o pojemności 15 µl. Służą do przeprowadzania badań dwuparametrowych, takich jak: cholesterol całkowity + HDL, cholesterol całkowity + glukoza, itp.

Pipety 40 µl

Pipety umożliwiające pobór próbki o objętości 40 µl. Wykorzystywane do badania profilu lipidowego, metabolicznego, sercowo-naczyniowego i innych testów przynajmniej 3-parametrowych.