Paski CardioChek

Paski CardioChek

Rodzina produktów CardioChek obejmuje paski testowe PTS Panels i procesory kalibrujące MEMo Chip, które pozwalają w szybki i wygodny sposób przeprowadzić odpowiednie testy za pomocą analizatorów CardioChek.

Paski testowe CardioChek składają się z kilku warstw filtrów i suchych membran chemicznych, odpowiadających za przetwarzanie informacji z zachodzących na nich reakcji chemicznych. W połączeniu z procesorami MEMo Chip, które są kluczowym ogniwem  łączącym paski testowe z analizatorem, pozwalają na uzyskanie niezwykle dokładnych wyników pomiarów.

W skład rodziny pasków testowych CardioChek wchodzą:

Zestaw składający się z panelu lipidowego (pozwala na pomiar cholesterolu, całkowitego, cholesterolu HDL, trójglicerydów) i pasków testowych eGlukoza.

Działają z analizatorem CardioChek Plus.

Pozwala za pomocą jednego testu dokonać pomiaru ilościowego trzech parametrów: cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL i trójglicerydów. Uzyskane wyniki umożliwiają dodatkowo obliczenie cholesterolu LDL i stosunku cholesterolu całkowitego do HDL.

Specyfikacja produktu:

Zakres pomiarów:

 • cholesterol całkowity (TC): 100-400mg/dl lub 2,59-10,36mmol/l
 • cholesterol HDL: 15-100mg/dl lub 0,39-2,59mmol/l
 • trójglicerydy (TG): 50-500mg/dl lub 0,56-5,65mmol/l
 • cholesterol LDL 50-200mg/dl lub 1,30-5,18mmol/l
 • próbka krwi: 40 µL (z palca lub żyły pacjenta)

Działają z analizatorami CardioChek PA i CardioChek Plus.

Paski testowe zestawu sercowo-naczyniowego pozwalają na uzyskanie pomiaru ilościowego czterech parametrów krwi: cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, glukozy i stosunku cholesterolu całkowitego do dobrego cholesterolu HDL.

Specyfikacja produktu:

Zakres pomiarów:

 • Cholesterol całkowity (TC) – 100-400mg/dl lub 2,59-10,36mmol/l
 • Cholesterol HDL – 15-100mg/dl lub 0,39-2,59mmol/l
 • Glukoza (GLU) – 20-600 mg/dl lub 1,11-33,3mmol/l
 • Stosunek TC/HDL
 • próbka krwi: 40 µL (z palca lub żyły pacjenta)

Działają z analizatorami CardioChek PA i CardioChek Plus.

W sposób ilościowy pozwalają określi poziom dwóch parametrów: cholesterolu całkowitego i glukozy.

Specyfikacja produktu:

Zakres pomiarów:

 • Cholesterol całkowity (TC)- 100-400mg/dl lub 2,59-10,36mmol/l
 • Glukoza (GLU)- 20-600 mg/dl lub 1,11-33,3mmol/l
 • próbka krwi: 30 µL (z palca lub żyły pacjenta)

Działają z analizatorami CardioChek PA i CardioChek Plus.

Umożliwia zbadanie poziomu dwóch parametrów: cholesterolu całkowitego i dobrego cholesterolu HDL.

Specyfikacja produktu:

Zakres pomiarów:

 • cholesterol całkowity (TC): 100-400mg/dl lub 2,59-10,36mmol/l
 • cholesterol HDL: 15-100mg/dl lub 0,39-2,59mmol/l
 • próbka krwi: 30 µL (z palca lub żyły pacjenta)

Działają z analizatorami CardioChek PA i CardioChek Plus.

Specyfikacja produktu:

Zakres pomiarów:

 • cholesterol całkowity (TC): 100-400 mg/dl (2.59-10.36 mmol/L) 
 • próbka krwi: 15 µL (z palca lub żyły pacjenta)

Działają z analizatorami CardioChek, CardioChek PA i CardioChek Plus.

Specyfikacja produktu:

Zakres pomiarów:

 • cholesterol HDL: 25 – 85 mg/dl (0,65-2,20 mmol/L)
 • próbka krwi: 15 µL (z palca lub żyły pacjenta)

Działają z analizatorami CardioChek, CardioChek PA i CardioChek Plus.

Specyfikacja produktu:

Zakres pomiarów:

 • trójglicerydy (TG): 50 – 500 mg/dl (0,56 – 5,65 mmol/L)
 • próbka krwi: 15 µL (z palca lub żyły pacjenta)

Działają z analizatorami CardioChek, CardioChek PA i CardioChek Plus.

Specyfikacja produktu:

Zakres pomiarów:

 • glukoza: 20-600 mg/dL (1.11-33.3 mmol/L)
 • próbka krwi: 15 µL (z palca lub żyły pacjenta)

Działają z analizatorami CardioChek, CardioChek PA i CardioChek Plus.

Specyfikacja produktu:

Zakres pomiarów:

 • kreatynina: 0.2-10 mg/dL (17.7-885 µmol/L)
 • próbka krwi: 20 µL (z palca lub żyły pacjenta)

Działają z analizatorami CardioChek PA i CardioChek Plus.

Specyfikacja produktu:

Zakres pomiarów:

 • glukoza: 40-600 mg/dL (2.22-33.3 mmol/L)
 • próbka krwi: 1.1 µL (z palca pacjenta)

Działają wyłącznie z analizatorem CardioChek Plus.