Wpływ wysokiego cholesterolu na SARS-CoV-2

Każda osoba jest narażona na zarażenie SARS-CoV-2, ale choroba jest znacznie poważniejsza u kogoś z już istniejącymi problemami ze zdrowiem. Czy wiesz jak wysoki cholesterol może mieć wpływ na szanse infekcji i przebieg COVID-19?

Z dotychczasowych dostępnych danych i analiz medycznych wiadomo, że wysoki poziom cholesterolu nie zwiększa prawdopodobieństwa infekcji, ale może wpłynąć na przebieg choroby COVID-19.

Szybkie wykrycie infekcji SARS-CoV-2, pozwala na szybsze przystąpienie do stosowania odpowiednich środków.

W niedawno przedstawionych, w specjalistycznej prasie medycznej, wynikach analizy przypadków hospitalizacji pacjentów z koronawirusem z dwóch chińskich szpitali, ok. połowa z nich miała jakieś wcześniejsze choroby przewlekłe. Najczęściej związane z układem krążenia.

Przy analizie danych pod kątem poziomu cholesterolu nie stwierdzono wyraźnego związku między wysokim poziomem, a szansą infekcji. Stosunek hospitalizowanych pacjentów z wysokim cholesterolem pokrywał się z tym jaki występuje w ogólnej populacji.

Wniosek jest taki, że stężenie cholesterolu w krwi nie wpływa na ryzyko zakażenia SARS-CoV-2.

Cholesterol w przebiegu COVID-19

Chociaż cholesterol sam w sobie nie wpływa na zarażenie koronawirusem, to wysoki cholesterol we krwi ma wiele wspólnego z zachorowaniem na choroby układu krążenia.

W rzeczywistości, im wyższy poziom cholesterolu we krwi, tym większe ryzyko wystąpienia chorób serca, zawału serca, choroby wieńcowej, udaru mózgu, miażdżycy, nieuregulowanego ciśnienia tętniczego i innych, nawet utrudnionego oddychania.

Jeżeli SARS-CoV-2 zarazi się osoba z chorobą wynikającą z wysokiego cholesterolu, to zakażenie może przebiegać w sposób zagrażający życiu.

Osoby z grupy podwyższonego ryzyka ciężkiego przechodzenia koronawirusa powinny ze szczególną uwagą przestrzegać zasad, które są zalecane dla wszystkich innych. Najważniejsze jest przede wszystkim unikanie infekcji.

Oznacza to w razie możliwości maksymalne izolowanie się, unikanie spotkań z potencjalnie zarażonymi osobami, nawet w przypadku przebywania w tym samym domu i unikanie miejsc publicznych z dużą ilością osób.

Jeżeli już trzeba udać się w miejsce publiczne to absolutnie konieczne jest zasłanianie ust i nosa, unikanie dotykania twarzy i częste mycie rąk.

Jeżeli wystąpią nawet najlżejsze objawy koronawirusa to należy zgłosić to telefonicznie lekarzowi i sanepidowi, a następnie pozostać na kwarantannie.

Objawy COVID-19 na początku przypominają przeziębienie lub grypę, dlatego do rozróżnienia zalecane jest wykonanie testu SARS-CoV-2.