Porównanie wyników pomiaru cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL i trójglicerydów w laboratorium a badaniem z użyciem analizatora POC CardioChek® PA

Na temat badań POC w znaczeniu klinicznym mówi się już od kilkudziesięciu lat, kiedy to na oddziałach ratunkowych pojawiła się mała przenośna aparatura do pomiaru różnych parametrów. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wprowadzono wiele analizatorów do diagnostyki „przyłóżkowej”. Analizatorem POC jest m.in. CardioChek® PA, który umożliwia przeprowadzenie badania w różnych dogodnych lokalizacjach, zwłaszcza przy łóżku pacjenta. Pomiar takimi aparatami jest dokładną i zastępczą metodą dla badań laboratoryjnych.

W 2012 roku firma Polymer Technology Systems, Inc. podjęła się przeprowadzenia badania porównującego dokładność wyników przeprowadzonych pomiarów w laboratorium a badań wykonanych na analizatorze CardioChek® PA.

Dane zbierano od 1 lipca 2012 r. do 30 listopada 2012 r. w siedmiu miejscach (m.in. w dużych ośrodkach akademickich, szpitalach, punktach badań przesiewowych. Pobrano 252 próbki. Badanie przeprowadzono na analizatorach laboratoryjnych oraz na analizatorze POC: PTS CardioChek® PA przy użyciu pasków testowych PTS Panels® Lipid Panel. Dokonywano pomiaru trzech parametrów: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, trójglicerydy. Wyniki przedstawiono w Tabeli 1 i 2.

Tabela 1
Tabela 2

Podsumowanie

Pomiar przy użyciu CardioChek® PA został uznany za wygodniejszą, zastępczą metodę badań laboratoryjnych. Badanie z użyciem analizatora CardioChek® PA trwa krócej niż 5 minut, można je przeprowadzić w różnych dogodnych lokalizacjach, a pacjenci otrzymują natychmiast szczegółowe wyniki. Powyższe badania wykazują, że wartości uzyskane z analizatorów POC są podobne do wartości uzyskanych w laboratorium. Dodatkowo pomiar z użyciem CardioChek® PA jest szybszy i wygodniejszy.

Wyniki powyższego badania zostały pobrane z artykułu „Clinical Comparison of Point-of-Care and Conventional Laboratory for Lipid Panel Testing” Rev. 2 7/13. firmy Polymer Technology Systems, Inc. dostępnego na stronie http://www.ptsdiagnostics.com/cardiochek-pa.html